×

OBS

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Skörden

Skriv ut

Jag har intrycket att den moderna människan tror att världen bara fortsätter att finnas och att alla hamnar i himlen när de dör. Jag hade en liknade uppfattning men det ändrade Gud på så att jag bara hade att kapitulera inför Hans sanning. 

Det blir en skede vid "tidens slut" som innehåller en skörd. I Bibeln i Matteus 13 läser vi om en mängd liknelser. En av dessa handlar om skörden. Det är inte bara en liknelse - det finns en förklaring också.

Matt 13:36  Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." 

Här ber alltså lärljungarna Jesus att förklara en liknelse som han har berättat för dem tidigare. Vad sa han då?

 Matt 13: 24. Han lade fram en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men medan folket sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. 26 När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset.
 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? 28 Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada."


Och i Matt 13:37 fortsätter förklaringen eller uttydningen av liknelsen:

37 Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut.41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 43 Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har öron!


Här är det svart på vitt vad som gäller för olika begrepp. Såningsmannen = Jesus, God säd = rikets barn , Ogräs = ondes barn, Fienden = Djävulen, Skörden = tidens slut. Så vad händer vid tidens slut?  Först ska ogräset , den ondes barn, samlas ihop av ändlar och brännas upp i eld. Tufft! Det är människor som förleder, ljuger, gör orätt, laglösa. De samlas ihop och förs ut ur riket och kastas i den brinnande ugnen . Det måste avse helvetet och eldsjön ty där ska man "gråta och skära tänder".  Definitiv dom. Men de rättfärdiga, den goda säden , de som lydit Jesu ord, de som omvänt sig, de som säljer allt de har och ger gåvor, de som gör gott, de som bett till Fadern i Jesu namn, de som tror, de som vittnat fast hot om halshuggning och ond död (Upp 20:4, Upp 6:9), de ska "lysa som solen" i Guds rike, det som Fadern har skapat.

Så här är utmaningen till dig: Är du säker på att du hamnar i himlen , i Fadern rike dit ingen syndig kommer in? Om inte finns det bara en annan möjlighet - eldsjön. Valet är ditt. Min rekommendation är att du noga tar reda på vad Jesus gjort för att rädda också dig. Oavsett vad kallar dig, oavsett nationalitet. Jag fick en mycket stark varning: "Du är på väg till helvetet" från ingenstans. Ingen hemma, ingen i rummet , ändå hörde jag detta. Och det blev starten på ett nytt liv. Och du då?

Det är många i dagens "upplysta" samhälle som tycker detta är hokus pokus, nys, inbíllning, etc. Och denna trend blir bara värre. Nu ska alla helst acceptera "vad som helst" från världen, även om man är kristen. Och gör man inte det så "passar man inte in". Jag undrar varför Islam som system först vill döda alla judar, stänga Israel, döda alla kristna och tvinga detta system på alla människor? Är de den onda säden?