×

OBS

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Evangeliet

Oj oj vänner. Läs och begrunda artikeln i länken. 

Väckelse i en ljum kyrka

Visserligen amerikansk men vi känner igen oss även i Svedala. 
Tar vi detta till oss när profetrösten ljuder? Bön, vittna, ta sitt kors, offer, tid, uppdraget. Eller ska vi njuta, ha kul, sporta, äventyr, världslighet, äta, fika och dansa?
Om då pastorn inte är "het". Inte pushar. Inte går före. Vad händer?

Men var är då tjänsterna? Evangelisten. Och läraren för att göra lärjungar? Eller det har ersatts med att göra "ledare"?

Tags:

Det är med stigande förvåning jag bevittnar hur långt världens sätt har tillåtits påverka många av de lokala församlingarnas liv med ivriga hejarop från NAR[1], församlingsplanteringsrörelsen, HBT-grupper, osv. En del kyrkor har bara gett upp , blir politiskt korrekta och anammat en världslig stil med förklaring "att nå människor" ( då i avsikt att de ska bli "frälsta"). Med kyrka /församling avser jag i stort frikyrkor. Man ska "attrahera" människor. Du menar att det Petrus predikade på Pingstdagen för 2000 år sedan "attraherade" judarna? [2]

Jag säger inte att männskor inte blir frälsta, men det är få. Och tecknet är att det inte finns bevis på sinnesändring och en frukt av omvändelsen[3] genom den Helige Ande. Därför att ingen omvändelse och ånger skett. Det predikas inte om synd, rättfärdighet och dom[4], bara positiva saker som folk uppskattar och man lovar ett gott och lyckligt liv. Guds helighet är ett begrepp som också fallit i glömska.  För inte tala om profetiorna och skeenden i "den sista tiden". 

Jag har personligen träffat människor som kommer från andra sammanhang utomlands och de tycker att den svenska kyrkligheten är ytlig.  Talar fortfarande om frikyrkligheten. Svenska kyrkan bl.a. är bortom all räddning. Det är ofta en modern stil i en församling för att nå "postmoderna männsikor" men det ger ingen rätt att förminska evengeliets budskap och centrala begrepp. 

Det förhärskande tillvägagångssättet för att få en människa frälst är att få denna till kyrkan , bomba med modern kristen "lovsång" , som mer liknar rockkonsert, och mot slutet be en förmodad emotionellt berörd person att "ta emot" Jesus som frälsare. Handuppräckning. Bön. "Nu är du frälst". That's it. Ingenting om blodet, korset, omvändelse, tro, försoning, evigt liv, evig fördömelse som är mycket viktiga begrepp om och från Jesus Kristus i Bibeln. 

Detta blev en anledning att starta Narrow Gate. Jesus Kristus är kristallklar i sin information till oss i evangelierna. Det handlar om omvändelse och tro. Det handlar om att ge sitt liv[5] och sedan om tillhörighet , att tillhöra Honom, att lita på Honom i alla lägen, att Han är Herre!

Att "ta emot Honom", även om det finns i Bibeln [6], som många moderna predikanter använder sig av i sina avslutningar för att locka personer till avgörelse har givit magert resultat. Undersökningar i USA visar att en mycket liten del , max 10%, av de personer som avgör sig i kampanjer o liknande, återfinns i församlingar en tid senare.

“Jag betvivlar att mer än fem procent av de bekännande kristna i USA är sant födda på nytt” (Leonard Ravenhill)

Det är inte bara det att en person ska " ta emot Jesus" till frälsning. Jesus Kristus är mycket tydlig vad som också krävs. Omvändelse och tro samt bli född på nytt. Och det kostar hela ditt liv. Allt.

Tyvärr måste jag säga att det är många i församlingarna som inte omvänt sig och de har varit kyrktrogna länge. Men man kan inte bli förvånad då gudstjänster startar med allehanda kommentarer om världsliga ting. Det är liksom OK att följa världen och dess nöjen. Men Jesus säger att han tagit oss ur världen. Världens sätt alltså. Vi måste leva i världen men inte av den.

Så det är alltså ett mål för kyrkan anno 2013 att medlemmarna ska känna sig väl till mods och ha ett fantastiskt , roligt och spännande liv?

Se på de första apostlarna. Så de hade ett "gott" liv? Enligt all tillgänglig info så blev 11 av de 12 avrättade. De hade i alla fall ett gott förhållande till Jesus Kristus. Inte bara dom utan många fler[7]. Förföljelse och förödmjukelse sker än idag på platser där man låtit islam invadera och nu sker en etnisk rensning av kristna. Det är t.ex. ingen av oss som vill åka till Syrien idag , ställa oss på torget i en liten "kristen" by och predika evangeliet. Men här i Svergie är det lugnt och stilla. Varför? En orsak är att evangeliet inte predikas på det sätt som är avsett.

Men kära broder och syster, ställ dig själv frågan: Är verkligen Jesus Herre i mitt liv eller gör jag som jag själv vill och tycker? 

”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ , när ni inte gör vad jag säger? ” (Jesus)

Här är en bra artikel som bör få dig att tänka. 

Behöver kyrkan (församlingen) få höra evangelium? – Mike Gendron

Det är många andra saker som pågår i den västerländska kyrkan som var otänkbart för 50 år sedan. Så vad har hänt? Återkommer om detta så snart som möjligt.

Noter

1.http://en.wikipedia.org/wiki/New_Apostolic_Reformation

2.Apg 2:14-41

3.Gal 5:16-23

4.Joh 16:8

5.Matt 10:38

6. Matt 10:40 , Joh 13:20, Joh 1:12

7.Upp 6:9-11

Tags:

Det finns många goda predikanter, lärare och evangelister som skriver mycket bra om evengeliet på sina bloggar. Jag hänvisar till dessa i stället då jag så gott tiden medger kontrollerat deras trohet till Bibeln.

Vad får dig att tro att du är kristen?

Omvändelse: En nödvändighet för att bli frälst? – Daniel Norén

Sker pånyttfödelsen i dopet? – Stig Andreasson

Det nya evangeliet – Jim Ellif

Vad i all världen hände med omvändelsen – David Wilkerson

Bedrägeri och svek i presentationen av evangeliet, Del 1 – Bernie Koerselman

Ser du vad som händer runt om i världen idag? Har du hört om den sista tiden? Jesus Kristus? Gud? Om du inte känner honom att du måste spara för att kunna komma in i himlen en dag och se Gud och leva för evigt, annars kommer du att hamna i helvetet. Vill du bli frälst? Det är inom räckhåll om du läser detta.

Varför erbjuder Gud detta till oss? På grund av kärlek.

Bibeln visar att alla har syndat utom Kristus Jesus.

"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." [Romarbrevet 3:23]

Och hur är synd definierad?

'Den som begår  synd överträder också lagen: ty synd är överträdelse av lagen. " [1 Joh 3:04]

Lagen? Med de tio budorden. Hört talas om det? Och vad är syndens straff?

"För syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. " [Romarbrevet 6:23]

Så om vi alla har syndat och "gått miste om härligheten från Gud", och vi alla förtjänar döden, så hur kan vi bli frälsta? Kan vi förtjäna frälsning? Nej, det är en gåva!

"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva: det är Guds gåva." [Ef 2:8]

Så frälsningen är en gåva! Då kan den inte förtjänas av någon. Den är gratis, och den väntar på var och en av oss att acceptera och ta emot den. Oavsett hur illa dina synder har varit. Oavsett vad du har gjort i det förflutna, så väntar denna gåva  på dig att acceptera. Så hur tar du emot det?

Först måste vi tro att Jesus Kristus är Guds Son och kom till denna jord isom människa att dö för oss och våra synder.

"Ty han har gjort honom till synd för oss, visste vem någon synd, att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom." [2 Kor 5:21]

Han dog den död som vi förtjänar, så att vi kan leva det liv som bara han förtjänar. Vi måste tro att Jesus uppstod från de döda (uppståndelsen), höjdes till himlen och nu sitter på Guds tron ​​i himlen

"Men dessa är skrivna, att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son. Samt att tro att du kan ha liv i hans namn" [Joh 20:31]

Varför är Kristus Jesus det enda sättet? Eftersom det fanns ett pris att betala för våra synder och Kristus var den enda som kunde betala det priset med sitt liv, godtagbart för Gud!

Nu är Guds nåd en fri gåva och ingen kan förtjäna den, måste du själv agera, eftersom Gud inte skänker denna gåva till alla som inte accepterar den, eller någon som inte vill följa Jesus. Så vad behöver du göra för att ta emot denna gåva?

Du behöver omvända oss från dina synder. Detta är viktigt!

"Från den tiden började Jesus predika och säga, Omvänder för himmelriket är nära" [Matt 04:17]

 "Och de gick ut och predikade att människan skulle göra bättring. ' [Mark 06:12]

 "Jag säger dig: Nej: men, förutom att du ångrar, ni skall alla sammalunda förgås." [Luk 13:03]

 "Omvänd er därför, och omvandlas, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens närhet." [Apg 03:19]

"Och okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag,. Men nu befaller alla män överallt att omvända sig" [Apg 17:30]

Du behöver be, be uppriktigt och bekänna dina synder.

"Och det skall ske, att den som skall uppmana Herrens namn skall bli frälst." [Apg 02:21]

"Se, jag står vid dörren och klappar om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." [Upp 3:20]

Sann omvändelse är inte bara att säga en snabb bön och be Gud om förlåtelse och sedan fortsätta att synda. Sann omvändelse är att vara väldigt ångerfull för dina synder, be Gud om förlåtelse och aktivt vända sig bort från dem.

"Om vi ​​bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." [1 Joh 1:09]

Men varför behöver vi omvända oss och vända oss bort från våra synder?

"Nu köttets gärningar är uppenbara: de är dessa, äktenskapsbrott, otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, hat, kiv, avund, vrede, stridigheter, tvedräkt, villoläror, avund, mord, dryckenskap, revelings, och sådana gillar: den som jag berätta innan, så jag har också sagt till dig i tid tidigare, att de som gör sådana saker inte skall ärva Guds rike ". [Galaterbrevet 5:19-21]

Eftersom ingen synd kan komma in i himlen. Ingen, som fortsätter att leva syndiga liv, kan komma in i Guds heliga, himmelska rike.

Så vad ger sann tro på Jesus?

"Så är också tron, om det inte har fungerar, är död, att vara ensam. Ja, man kan säga, Du hast tro, och jag har också gärningar: kungöra mig din tro utan dina gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. " [James 2:17-18]

 Du ser, om du verkligen vill följa Jesus som Herre,så kommer din tro att producera en förändring i dig, skapa lydnad till Gud och hålla hans bud och göra goda gärningar, eftersom du älskar honom.

"Det finns nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden." [Romarbrevet 08:01]

"Detta säger jag då, Vandra i Anden, och ni skall inte uppfylla köttet begär." [Gal 05:16]

Inget fördömande? Bara för dem som inte lever efter köttet, utan vandrar i Anden. Kan vi bara "tro" utan att egentligen förändra våra gamla sätt och ändå bli frälsta?

"Du tror att Gud är en, du gör väl: de onda andarna också tror och darrar." [James 02:19]

Du ser, kan vi inte bara helt enkelt tro på Jesus utan att vilja förändra vårt sätt och omvända oss från våra synder och ändå räkna med att räddas. De onda andarna tror, ​​men är de frälsta? Nej. Så vi måste vilja förändras och göra den ansträngningen och med Guds hjälp kommer vi att lyckas.

Du måste öppet bekänna din nya kristna tro.

"Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och du skall i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst "[Romarbrevet 10:9-10].

Så, om du i ditt hjärta tror att Jesus Kristus är Guds Son, bekännt och verkligen ångrat dina synder, så han kommer att komma och bo i dig och ändra dig.

 "Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse är förbi, se, allt har blivit nytt." [2 Kor 5:17]

Vi har inte makt att förändra oss själva och vända om från synden själva, nej, vi behöver kraften i Kristus Jesus som bor i oss. Vi måste vara klädd med Kristi rättfärdighet. Sedan med hjälp av Guds Helige Ande som bor i oss, kan vi kasta bort våra gamla syndiga vägar och vandra i ett nytt liv med Jesus. Om detta är vad du vill, fall på knä inför Gud och be Gud att hjälpa dig att förändras och vända dig från dina syndiga vägar.

Dop

"Han som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte anser skall bli fördömd." [Mark 16:16]

"Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas av dig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och ni skall få gåvan av den Helige Ande." [Apg 02:38]

Att bli döpt i tron ​​att Jesus Kristus är ett naturligt och nödvändigt steg efter frälsningen. Dopet är en symbol för oss att bli begravda med Kristus när vi är helt nedsänkt i vattnet och sedan återuppstod med honom när vi kommit upp ur vattnet. Det är en symbol på att vårt gamla jag (våra syndiga vägar) har dött och blivit kvar i vattnet och vi kommer upp som en ny människa. Vi är döpta i lydnad till Jesus, som genom sitt ord befaller oss att döpas, som ni kan se i ovanstående verser. Det är också ett tecken för andra människor att du nu är en "ny människa", att du lämnar ditt gamla sätt bakom och lever ett nytt liv med Jesus.

Som redan nämnts, räddar våra egna ansträngningar inte oss, eftersom Guds nåd är en fri gåva. Men en sann relation med Jesus kommer att få oss att ändra oss och att vända oss bort från våra synder och visa goda gärningar till Hans ära.

"Här gäller det för de heliga, här är dem som håller Guds bud och tron ​​på Jesus." [Uppenbarelseboken 14:12]

Ingen av oss vet när vår sista dag kommer, och  du kanske kan se från de många tecken som händer runt om i världen att slutet är snart kan komma. Redo? Tvekar? Var modig - Jesus är det slutliga valet och det bästa.

"Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" [Joh 14:06]

"Vänd er till mig och bli frälsta, alla jordens ändar, ty jag är Gud, och det finns ingen annan." [Jes 45:22]

Jesus är den enda vägen.

Om oss

Narrow gate är en liten gemenskap som fokuserar på att sprida information om det sanna evangeliet om Jesus Kristus.

Kontakt

Web: www.narrowgate.se

E-post: info@narrowgate.se

Plats: Västerås , Sverige

Detta tror vi på

Jesus Kristus är enda vägen till Gud , Fadern. 
Vi tror på Gud Fadern, Sonen och den helige Ande. 
Vi tror på Jesu Kristi uppståndelse.
Jesus Kristus har utgjutit sitt blod på korset till lösen för våra synder.

Nyhetsbrev

© 2017 - Narrow Gate. All Rights Reserved. Designed By Narrow Gate

Please publish modules in offcanvas position.